') EquiFARM

KLUB

Niečo z našej histórie

          Náš klub vznikol v roku 1992 pod názvom JO SIBAL. Tento klub hosťoval SLAVOJ Prešov až do roku 1995. Naším prvým koňom bola MEDULIENKA a neskôr k nej pribudol MARCO POLLO.

          Pretože sme chceli rozšíriť stádo, museli sme si hľadať iné priestory. Našli sme si ich v žrebčinci VEĽKÝ ŠARIŠ v roku 1995, do ktorých sme priviedli naše kone.V tomto období nám pribudli kone KREMONA, SONYA, BONZO. V roku 1999 sme usporiadali 40. ročník DJP- Dukelských jazdeckých pretekov, ktoré sa tu konali a v roku 2000 41. ročník DJP ktoré sa konali na jazdeckom areály Slavoj Prešov. V tomto roku sa nám narodilo prvé žriebä GRAND DOUBLE “S”.

          Nakoľko žrebčince začali zanikať, našli sme si nové priestory vo FULIANKE pri Prešove. Pribudli nám IRI MARYSKA a kone z nášho chovu MARSHAL “S”, MEDLIN “S”, MILTON “S”, GREVIS “S”. Vtomto období sa zmenil JO na JK SIBAL PREŠOV.

          Nakoľko sa vo fulianke zmenil majiťeľ, v roku 2004 sme odišli do ŠALGOVIKA. Stádo sa rozrástlo o 21 koní. V tomto období vznikol nový klub SJA- SLOVAK JUMPING ACADEMY pod ktorým v súčasnosti fungujeme.

          V roku 2008 sme konečne našli ideálne podmienky pre chov koní, pre ktoré sme sa rozhodli a presťahovali sa do areálu vo FINTICIACH. Momentálne je tento areál v prestavbe. Na nový domov si v súčasnosi zvyká viac ako 40 koní.

Jazdci s licenciou

Jazdci bez licencie

Učia sa u nás

Zmluvy