NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme komplexnú starostlivosť o kone a ponúkame servis pre i Vás jazdcov a majiteľov. Ponúkame priestory pre ustajnenie a výcvik koní v príjemnom prostredí v okolí Prešova.

USTAJNENIE KONÍ

- boxové(22 boxov)

- pasienkové

PODKÚVANIE

NÁKUP a PREDAJ KONÍ

VÝCVIK a TRÉNING KONÍ


reklama

Jazdecká škola

Ponúkame:

TRÉNING KONÍ A JAZDCOV

– pre začiatočníkov aj pokročilých s vlastným, či požičaným koňom

KURZY PRE ZAČIATOČNÍKOV

HODINY PRE POKROČILÝCH


K dispozícii areálu je jazdáreň 50x30m (piesok + geotextilia), jazdecká hala (piesok + geotextilia), šatne, wc, skrinky, trávnaté výbehy o rozlohe 80ha s elektrickým ohradnikom, pitnou vodou (prírodný prameň).


Jazdecký kurz pre začiatočníkov

je to 10 hodinový blok, kde sa záujemca sám naučí sedlať, uzdiť a čistiť koňa. Samotné jazdenie trvá cca. 30 – 45 min.

Celý kurz treba absolvovať do 2 mesiacov

CENA.............200 €


Hodina jazdy bez pripraveného koňa(pre samostatne jazdiacich)

jazda trvá cca.45 min., jazdec si sám pripraví, očistí a nasedlá koňa

vlastná helma + čistenie(možnosť zapožičania*)

CENA.............20 €


Hodina jazdy s pripraveným koňom(pre samostatne jazdiacich)

hodina trvá cca.45 min., kôň je pre jazdca kompletne pripravený

vlastná helma(možnosť zapožičania*)

CENA............25 €


Skoková hodina

pod vedením trénera, pre pokročilých jazdcov

CENA............20 €


Členstvo v JFOPK

bližšie informácie u trénera

CENA............... 50 €/ročne


Vodenie na koni

minimálne 30 minút

CENA...............7 €


Ustajnenie

boxové: CENA............200 €

pasienkové: CENA............100 €


* možnosť zapožičania helmy, čistenia, chepsov, bičíka a iných potrieb za poplatok helma + čistenie......... 2 €

* neospravedlnená neprítomnosť sa počíta do odjazdených hodín!!! Odvolať jazdenie   je potrebné osobne alebo telefonicky najneskôr však 1 hod. pred začiatkom hodiny

NOVINKY

Detský letný tábor

Občianske združenie JFOPK organizuje v areály EquiFarm Fintice farmársky letný tábor s koňmi. Vhodný pre začiatočníkov aj pokročilých pre deti vo veku 8 – 17 rokov s výučbou jazdy na koni, spojený so starostlivosťou o kone a iné hospodárske zvieratá. Turnusy sú 10-dňové. Cena turnusu je 200 €/ osoba.

V cene je ubytovanie, 5x denne strava, celodenný pitný režim, poistenie. Deti sa zapájajú do každodennej starostlivosti o kone a ostatné zvieratá, kde spoznávajú a stávajú sa súčasťou života na farme. Dopravu zabezpečujú rodičia. Bližšie informácie čitajte (tu).

Denný letný tábor

Ďalšou novinkou sú denné letné tábori s príchodom o 9:00 hod. a odchodom do 17:00 hod. S možnosťou si doobjednať celodennú stravu alebo len obed.
Pozorne čítaj

Návštevný poriadok

REŠPEKTUJTE PROSÍM, ŽE SA NACHÁDZATE NA SÚKROMNOM POZEMKU. POHYB NA ŇOM JE URČENÝ VÝHRADNE PRE KLIENTOV AREÁLU.

Rešpektujte prosím vyznačené zákazy vstupu a pohybujte sa len na vyznačených miestach. Nenechávajte deti, aby tréningové plochy- jazdiarne používali na hranie a pobehovanie, rodičia nesú plnú zodpovednosť za pohyb svojich detí. Vstup do stajne je pre návštevníkov možný len v doprovode ošterovateľa alebo trénera. Rešpektujte prosím zákaz kŕmiť kone a iné zvieratá bez súhlasu majiteľa. Pohybujte sa okolo koní pokojne , sú to plaché zvieratá. Deti a mládež majú povolený vstup len so súhlasom rodičov. V celom areále je zákaz hlučného správania sa. V žiadnom prípade svojvoľne nevyvádzajte kone ani inak s nimi nemanipulujte. Pohyb psov vo voľnosti na vonkajších plochách pod kontrolou majiteľa je možný okrem pobiehania v blízkosti plôch a ciest, ktoré sú určené pre prácu s koňmi len so súhlasom majiteľa. Majiteľ či doprovod psa je povinný pratať výkaly. Vstup so psami je povolený vo vnútorných priestoroch areálu len na vodítku, majiteľ psa je povinný zabrániť voľnému pobiehaniu bez dozoru. Jazdenie povolené len s bezpečnostnou čiapkou. Vlastník nenesie žiadnu zodpovednosť za úrazy či prípadne straty. Ďakujeme Vám, že všetky zariadenia a majetok používate ohľaduplne a neodhadzujete ohorky ani odpadky po teréne.